Tư vấn: 0917631186
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN FNB NEW
𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐆 𝐀𝐍 𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏
09 /02 2023

𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐆 𝐀𝐍 𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏

𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐅𝐍𝐁 𝐍𝐄𝐖: 𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐆 𝐀𝐍 𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏- 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐋𝐎𝐂𝐎

𝐓𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢: 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟑

FNB NEW đồng hành với Hoàng An Nhiên Group trong dự án LOCO- Khu phức hợp Bar & Giải trí sang trọng hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. FNB NEW đảm nhiệm toàn bộ việc lên quy trình làm việc của hệ thống với tiêu chuẩn chuyên nghiệp, hiệu quả.

𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐴𝑛 𝑁ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑠𝑜̛̃ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑏𝑎𝑟/𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑎̀ đ𝑎̃ 𝑔𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́. Đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐴𝑛 𝑁ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̛𝑛 7 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝐵𝑎𝑟/𝐶𝑙𝑢𝑏 đ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑎̀ 𝐻𝑜̂̀ 𝐶ℎ𝑖́ 𝑀𝑖𝑛ℎ. 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.

Hình ảnh: Hoàng An Nhiên Group

...................................................

FNB NEW- Khởi nguồn sáng tạo

Hotline: 093 780 81 03

Website: http://www.fnbnew.com/

0 Bình luận
DANH MỤC
Gọi ngay 0917631186

Giỏ hàng