Tư vấn: 0917631186

DỰ ÁN NHÀ HÀNG SUSHI JA- GIA LAI (Đặc trưng phong cách ẩm thực Nhật Bản)

FNB NEW kết nối, tư vấn xây dựng các hạng mục

  1. Tư vấn xây dựng Recipes, công thức định lượng menu, tiêu chuẩn NVL
  2. Xây dựng sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự, mô tả công việc, chức năng nhiệm vụ từng vị trí
  3. Nội quy quy định vận hành nhà hàng
  4. Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu các module FOH cho nhân sự nhà hàng
  5. Đứng hỗ trợ vận hành nhà hàng nâng cao doanh số, tăng lượt khách hàng

..................................................................#...............................................................................

FNB NEW - Khởi nguồn sáng tạo

Hotline: 093 780 81 03

Website: http://www.fnbnew.com/

#tuvanfnb #setupnhahang #concept

Gọi ngay 0917631186

Giỏ hàng