Tư vấn: 0917631186

✳Giám đốc điều hành- nhà Sáng lập FNB NEW: Ông Trần Quý Phượng- ông là chuyên gia trong lĩnh vực F&B với hơn 15 kinh nghiệm quản lý, vận hành cấp cao cho các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực ẩm thực như Redsun corporation, Khải Bảo, Tập đoàn Imperial, Khách sạn Sheraton, Chuỗi nhà hàng Huy Long Viên…

✅Là người xây dựng chiến lược bán hàng, lập kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường mới… cho các thương hiệu ngay từ ngày đầu cho tới lúc có vị thế và tên tuổi trên thị trường, tạo nền tảng để phát triển bền vững.

✅Là người xây dựng mô hình tổ chức và quản lý vận hành hệ thống nhà hàng đạt chuẩn, phù hợp với các yêu cầu đa dạng của từng hệ thống nhà hàng, dịch vụ ăn uống… Đồng thời tuyển dụng, đào tạo xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp nhất từ nhiều vị trí như nhân viên phục vụ, quản lý nhà hàng, quản lý vùng…

✅Đồng thời ông có kinh nghiệm trong việc xây dựng các quy chuẩn KPI, lập mô hình và quy trình theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu doanh thu, chi phí …để chi tiết hóa từng khâu trong quản lý và vận hành để tối đa hóa mọi chi phí và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

✅Trong vai trò vừa là người quản lý, vừa là người đào tạo nhân lực quản lý cho ngành F&B có bề dày kinh nghiệm thực tiễn. Ông đồng thời cho thấy vai trò của việc kết hợp hiệu quả giữa các đơn vị, bộ phận trong doanh nghiệp kinh doanh F&B như IT, Kế toán tài chính, Bếp, bộ phận thu mua, bộ phận phát triển thị trường… để vận hành hệ thống ERP một cách hiệu quả nhất. Đó cũng là nền tảng mà những thương hiệu lớn ngày càng phát triển và mở rộng, là khát khao và ước mơ của những người kinh doanh dịch vụ F&B.

✅Điều đặc biệt nữa là kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông đối với những sự cố bất ngờ tại nhà hàng hoặc dưới tốc độ phát triển của mạng xã hội, chỉ một sơ suất nhỏ cũng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh dịch vụ F&B, thì kỹ năng xử lý sự cố và xử lý khủng hoảng truyền thông là điều rất cần thiết cho các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi.

........

✳️CEO- Founder of FNB NEW

✅Mr. Qui Phuong Tran he is an expert in the field of F&B with more than 15 years of senior management and operation experience for leading enterprises in the culinary field such as Redsun corporation, Khai Bao, Imperial Group, Sheraton Hotel, Huy Long Vien restaurant chain…

Known as a person who builds sales strategies, makes business plans, develops new markets... for the brands from the beginning until they have a position and name in the market, creating a foundation for sustainable development.

Known as a model builder of organization and operation management of a standard restaurant system, suitable for the diverse requirements of each restaurant system, food service, etc. And also, recruiting, training to build the most suitable personnel from many positions such as waiters, restaurant managers, area managers, etc.

✅And also, he is experienced in developing KPI standards, modeling and monitoring processes, assessing revenue and cost targets, etc., to detail each stage in management and operation to optimize all costs and profits for the enterprise.

✅Act as both a manager and a trainer of managerial human resources for the F&B industry with extensive practical experience. He has also showed the role of effective coordination between units and departments in F&B enterprises such as IT, Financial Accounting, Kitchen, procurement department, market development department... to operate the ERP system in the most effective way. It is also the foundation on which big brands are growing and expanding, the desire and dream of F&B service traders.

✅What's more special is the experience in handling media crises for unexpected incidents at restaurants or under the development of social networks, even a small negligence can affect the F&B service business, then communication troubleshooting and crisis management skills are essential for chain businesses.

..........................

FNBNEW- Khởi nguồn sáng tạo

Hotline: 093 780 81 03

Website: http://www.fnbnew.com/

#tuvanfnb #setupnhahang #concept

Gọi ngay 0917631186

Giỏ hàng