Tư vấn: 0917631186
  • Chuyên nghành tài chính, quản trị nhà hàng-khách sạn
  • Chuyên gia kiểm soát quy trình nội

- Có kinh nghiệm nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác như như ngành F&B, ngành hàng bán lẻ (retail)… chuyên xây dựng và phát triển quy trình, quy định, chính sách kiểm toán nội bộ…, từng làm việc với vai trò kiểm soát tài chính, kiểm soát nội bộ tại công ty, tập đoàn như: Redsun, Siêu thị Laria (Farmers market), Cổng Vàng (GGG)
- Chuyên nghiên cứu hoàn thiện quy trình, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, kiểm soát quy trình vận hành, tài chính công ty doanh nghiệp
- Đảm bảo sự công bằng minh bạch, đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan ban ngành liên quan đề ra

Gọi ngay 0917631186

Giỏ hàng