Tư vấn: 0917631186

Ông Luật- Giám đốc R&D, có hơn 20 năm Kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B về xây dựng, vận hành - Đào tạo bộ phận BOH cho các hệ thống nhà hàng/Khách sạn/Bếp Trung tâm/Bếp ăn Công nghiệp… Từng giữ vị trí Trưởng phòng R&D, quản lý BTT, Bếp trưởng điều hành cho tập đoàn Coca - Suki Thailand, Tập đoàn Redsun, Nhà khách Chính phủ khu vực thành phố Hồ Chí Minh & Bếp ăn công nghiệp KCN Tân Đức - Long An…

Ông cũng là chuyên gia trong việc nghiên cứu, xây dựng & phát triển Concept mới phù hợp với từng thời kỳ phát triển của hệ thống kinh doanh dịch vụ F&B ở Việt Nam, cũng như nắm bắt xu hướng chung của thế giới.

Ông có định hướng rõ ràng, phù hợp với thực tiễn dựa trên nền tảng xây dựng và giám sát thực hiện quy trình bảo quản và sơ chế biến NVL theo đúng tiêu chuẩn về VSATTP.

Ông hướng đến việc phát triển bền vững dựa trên việc chú trọng xây dựng Layout & định mức công dụng cụ, trang thiết bị phù hợp cho Bếp trung tâm và các hệ thống nhà hàng theo từng concept phù hợp. Xây dựng tiêu chuẩn & quy cách cho NVL đầu vào/đầu ra. Trên từng menu được thiết kế phù hợp dựa trên thế mạnh của từng nhà hàng, từng khách sạn, bếp ăn công nghiệp… với định mức và chi phí Cost để làm cơ sở kiểm soát, xây dựng giá bán phù hợp nhất để có lợi nhuận.

..........................

Mr.Van Luat Mai-He has more than 20 years of experience in the field of F&B in construction and operation - Training of BOH department for restaurants/Hotels/Central kitchens/Industrial kitchens… Used to act as Manager of R&D Department, BTT Manager, Executive Chef for Coca - Suki Thailand Group, Redsun Group, Government Guest House in Ho Chi Minh City & Industrial Kitchen in Tan Duc Industrial Park - Long An...

He is also an expert in researching, building and developing a new Concept suitable for each development period of the F&B service business system in Vietnam, as well as grasping the general trend of the world.

He has a clear and practical orientation based on the development and supervision of the preservation and preliminary processing of raw materials in accordance with food hygiene and safety standards.

He aims for sustainable development based on focusing on building Layout and norms of suitable tools and equipment for Central Kitchen and restaurant systems according to each appropriate concept. Developing standards & specifications for input/output raw materials. Each menu is designed appropriately based on the strengths of each restaurant, hotel, industrial kitchen, etc. with norms and costs to serve as a basis for controlling and building the most suitable selling price for profits.

..........................

FNB NEW- Khởi nguồn sáng tạo

Hotline: 093 780 81 03

Website: http://www.fnbnew.com/

#tuvanfnb #setupnhahang #concept

 

Gọi ngay 0917631186

Giỏ hàng