Tư vấn: 0917631186

Chuyên gia R&D
- Thực hiện hoạt động nghiên cứu ứng dụng và công thức chế biến các sản phẩm về
lĩn vực F&B.
- Nghiên cứu và phát triển Menu, các sản phẩm mới cho các dự án
- Thực hiện yêu cầu rà soát dữ liệu, kiểm soát Cost cho đối tác.
- Đánh giá chất lượng hàng hoá nhập và hàng hoá bán cho khách hàng
- Cung cấp các giải pháp công nghệ cho khách hàng, thực hiện tư vấn kỹ thuật sản phẩm
cho khách hàng và phản hồi các yêu cầu về kỹ thuật từ khách hàng

- Xây dựng BOM. (Đinh lượng, Tỷ lệ sử dụng, Hao hụt,....cho từng sản nhóm sản phẩm
- Tính giá vốn thành phẩm, đề xuất giá bán hợp lý - phù hợp cho từng sản phẩm
- Phối hợp IT Update giá bán lên hệ thống POS từng cửa hàng.
 

..................................................

FNB NEW- Khởi nguồn sáng tạo

Hotline: 093 780 81 03

Website: http://www.fnbnew.com/

#tuvanfnb #setupnhahang #concept

Gọi ngay 0917631186

Giỏ hàng