Tư vấn: 0917631186

FNB NEW tư vấn, đồng hành với các hạng mục

  1. Phân tích địa điểm kinh doanh trong vòng bán kính 3km
  2. Phân tích khách hàng trọng điểm:
  • Xu hướng khách hàng, chi tiêu bình quân trên đầu người,
  • Đối tượng khách hàng khách
  • Quy mô, thuận lợi, khó khăn

        3. Phân tích đối thủ cạnh tranh (ít nhất 03 thương hiệu)

        4. Tổng kết bức tranh toàn cảnh thị trường hội khả khi để phát triển concept

        5. Xây dựng bảng kế hoạch cơ bản các chỉ số về chi phí xây dựng, chi phí vận hành cho concept được để xuất

Gọi ngay 0917631186

Giỏ hàng