Tư vấn: 0917631186

DỰ ÁN NHÀ HÀNG NHẬU FUSION PHỦI QUÁN - KHAI TRƯƠNG THÁNG  7/2023

Với sự tư vấn setup trọn gói từ A-Z của FNB NEW

1. Phân tích thị trường, khảo sát mặt bằng đề xuất concept

2. Xây dựng bảng chi phí các hạng mục đầu tư xây dựng, CCDC, trang thiết bị, vận hành đào tạo triển khai các hạng mục, tư vấn bố trí sắp xếp công năng vận hành các hạng mục CCDC, trang thiết bị tại nhà hàng phù hợp với concept

3.Xây dựng phân tích bảng P&L vận hành dự án

4.Xây dựng cơ cấu menu, công thức định lượng, giới thiệu NCC, NVL theo cơ cấu menu đã chọn

5. Tư vấn xây dựng phần mềm quản lý bàn hàng, tồn kho...

6. Xây dựng tạo liệu đào tạo, quy trình, from, file đào tạo vận hành nhân sự các vị trí

7. Hỗ trợ tuyển dụng đào tạo nhân sự

8. Vận hành dự án hoạt động trước và sau khai trương

..................................................................#...............................................................................

FNB NEW - Khởi nguồn sáng tạo

Hotline: 093 780 81 03

Website: http://www.fnbnew.com/

#tuvanfnb #setupnhahang #concept

Gọi ngay 0917631186

Giỏ hàng