Tư vấn: 0917631186

DỰ ÁN NHÀ HÀNG KHAOJAO - NGHỆ AN

Đội ngũ chuyên gia FNB NEW tư vấn setup các hạng mục

  • Tư vấn bố trí, sắp xếp công năng vận hành Bếp
  • Xây dựng Recipes công thức định lượng cơ cấu menu phù hợp với đặc trưng concept
  • Xây dựng giá bán, giá Cost, tỉ lệ sử dụng, tỉ lệ hao hụt NVL tại menu
  • Đào tạo huấn luyện tay nghề đội ngũ nhân sự Bếp
  • Đứng vận hành hỗ trợ nhà hàng trước và sau khai trương
Gọi ngay 0917631186

Giỏ hàng